دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

دوباره جمعه شد اما نیامدی آقا….

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت:

روا بود که گریبان ز هجر پاره کنم

دلم هوای تو کرده بگو چه چاره کنم

چقدر بی تو بگویم نگار آمدنی است

قراربخش دل بی قرار آمدنی است
چقدر بی تو بخوانم متی ترانا را

ببین که تا به کجاها کشیده ای ما را

???????????

انتهای پیام