می 20, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شهدا شرمنده ایم (به روایت عکس)

نوبت شما به نقل از وبلاگ “معبر سایبری بی سنگر“نوشت:

شهــــــدا شرمندتونیمــــــ(به روایت عکس)