سپتامبر 27, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

جنـــــــــــــگ نرم!!!

نوبت شما به نقل ازوبلاگ”زمردی دردل کویر “نوشت:

جنگ نرم یعنی این:
ببینید چطوری با ناخود آگاه ما بازی میکنند!!!!!!!!!!!
خراب کردن مسجد توسط پرندگان خشمگین…

 

به نام علی در لوگویه این بازی توجه کنید!!!!!!!!!!

 

دربازیه کالاف دیوتی حدیثی از امام صادق(ع) که در قاب عکس کار شده است
به محل نصب تابلو دقت کنید!!!!!!!!!!!!!!!

 

استفاده از کلمه الله در کف زمین این بازی
به سم کارکتر ها توجه کنید!!!!!!!!!!!!!

 

 

نام فاطمه زهرا که با زیرکی در این بازی کار شده!!!!!!!!!!!!

 

 

این بار در بازیه اویل قرآنی که در اتاق یکی از رواسایه گروه تروریستي وجود دارد!!!!!!!!!!

 

 

به کلمه ی الله زیر پایه شخصیت ها توجه کنید
شباهت کفپوش با کفپوش مسجدالنبی
شباهت طراحی بنا با مسجدالنبی!!!!!!!!!!!

 

 

موجوداتی که پس از حل معما الله اکبر می گویند!!!!!!!

 

 

وباز هم کلمه یه الله در این بازی به وفور یافت میشود.

 

 

استفاده از درب مسجدالنبی در بازی!!!!!!!!!!!!!!!