مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

و چه خوب امانت دارانی هستند محجبه های این دیار …

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قرارگاه سایبری تخریب  چی” نوشت:

garar

 گفت سرخی خون ام را به سیاهی چادرت امانت داده ام …
و چه خوب امانت دارانی هستند محجبه های این دیار …
چه موهبتی در ازای این حجاب دریافت خواهید کرد از باری تعالی،
نمی دانم. اما هر چه هست، همین که ارثیه ی مادر اکنون در دست شماست، خودش بزرگترین موهبت که نه! بالاترین نعمت است.

انتهای پیام