اکتبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

برف نو! برف نو! سلام، سلام

نوبت شما به نقل از ” از ما به مهربانی یاد آرید ” نوشت: برف نو! برف نو! سلام، سلام// بنشین، خوش نشسته‌ای بر بام

برف نو! برف نو! سلام، سلام

بنشین، خوش نشسته‌ای بر بام

پاكی آوردی ای امید سپید

61406233180172972748

بلوار شمالی دامغان و برف زیبا

49213342153795133005

 گنجشک های صحرایی پناه اورده به حاشیه شهر برای یافتن غذا

13647827605229068294

و گرسنگان تفنگ به دست که به دنبال چند گرم گوشت آن گنجشک های بینوا هستن!!!