مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

من و شما چقدر پای حرف امامان ایستاده ایم؟

نوبت شما به نقل از ” سرباز کوچک رهبر ” نوشت: غواص به فرمانده اش گفت:

siua8P_253

غواص به فرمانده اش گفت:
اگر رمز را اعلام کردی و تو آب نپریدم، من رو هول بده تو آب!
فرمانده گفت اگه مطمئن نیستی میتونی برگردی.
غواص جواب داد نه، پای حرف امام ایستادم.
فقط می ترسم دلم گیر خواهر کوچولوم باشه.
آخه تو یه حادثه اقوامم رو از دست دادم و الآن هم خواهرم رو سپردم به همسایه ها تا تو عملیات شرکت کنم.
والفجر8 ،اروند رود وحشی ، فرمانده تا داد زد یا زهرا (س)،

غواص اولین نفری بود که تو آب پرید !

اولین نفری بود که به شهادت رسید!

من و شما چقدر پای حرف امامان ایستاده ایم؟