می 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

یــــــا رقـــــــیــــــه(س)

نوبت شما به نقل از وبلاگ “کلاس معرفت” نوشت :

گفتم ای دختر شامی برو طعنه نزن

 سایه رحمت بابا به سرم هست هنوز
 منکه از حرمله و زجر نخواهم ترسید
 دختر فاطمه هستم جگرم هست هنوز
 گفت که می زنمت اسم پدر را ببری
 گفتم ای زجر بزن چون سپرم هست هنوز