سپتامبر 27, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

حــــســــیــــن جــــــــــان

نوبت شما به نقل از وبلاگ “کلاس معرفت” نوشت :


گذر تک تک

این ثانیه های عمرم

حــــســــیــــن جــــــــــان

به قدیمی شدن نوکریت می ارزد