می 20, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

گریه بر حسین (ع) …

نوبت شما به نقل از وبلاگ “عشاق الحسین(ع)مهدیشهر” نوشت:


خنده کنان میرود روز جزا دربهشت
هرکه به دنیا کند گریه برای حسین
گر به عزاخانه اش میروی آهسته رو
بال ملائک بود فرش عزای حسین