سپتامبر 27, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

هرکی دلشو داره بخونه …

نوبت شما به نقل از وبلاگ “عشاق الحسین(ع)مهدیشهر” نوشت:

تو تاریخ فقط دو جاست که غسال دست از غسل دادن کشیده!

من که تو تاریخ نه شنیدم ونه دیدم!

یکی تو خرابه که داشت دختر حسین وغسل میداد!

همچی که این بدن سه ساله رو دید دست کشید!

گفت:بگید بزرگتر این دختر بیاد!

خیلی سریع خانم زینب خودشو رسوند!

به خانم زینب گفت:مگه این دختر چه مریضی داشته؟

همچین که ای حرفو زدخانم زینب گفت:تونبودی توکربلا ببینی!

فقط اینو بگم که دستش ازصورت رقیه بزرگتر بود!

یا زهرا!

گفتی: یازهرا!

آری یه جای دیگه هم غسال از غسل دادن دست کشید!

وقتی که اسما داشت آب میریخت!

وقتی که علی این کبودی پهلورو دید!

دستشو به دیوار گرفت چنان فریادی زد که بچه ها ترسیدن، فکر کردن بابا جان داد!

ببخشید محرم نزدیکه!

آماده میشویم برای رفتن به قتلگاه!

آری جنون نزدیک است!

یعنی میشه تو محرم برا عشقمون جون بدیم!

یا حسین!