مارس 27, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

چایی روضه ی ارباب …

نوبت شما به نقل از وبلاگ “عشاق الحسین(ع)مهدیشهر” نوشت:


شراب کهنه ی شیراز مرا مست  نکرد

چایی روضه ی ارباب زمین گیرم کرد