مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

در مدرسه …

نوبت شما به نقل از وبلاگ “عشاق الحسین(ع)مهدیشهر” نوشت:

در مدرسه ی کربلا کودکان به چشم خود دیدند که بابا دو بخش دارد :

بخشی در صحرا 

بخشی بالای نیزه

اما این که عمو چند بخش دارد را فقط بابا می داند.