مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بر چنین مسلمانی صلوات!

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” بیسیم چی ولایت” نوشت:imagesاستاد در دانشگاه خارجی گفت:

بچه ها تخته رو می بینید؟ همه گفتن:آره

منو می بینید؟بازم همه گفتن :آره

لامپ رو می بینید؟ جواب دوباره آره بود.

اینبار استاد گفت: خدا رو می بینید؟ دانشجو ها جواب دادند:نه…

استاد بعد از چند لحظه گفت: پس خدایی وجود نداره!

بچه مسلمون دانشجویی بلند شد رو به بچه ها گفت:

بچه ها منو می بینید؟ دانشجو ها جواب دادند آره

تخته رو می بینید؟ آره

مغر استاد و می بینید؟ دانشجو ها جواب دادند: نه!

بچه مسلمون لبخندی زد و گفت: پس استاد مغز نداره!

بر چنین مسلمانی صلوات

انتهای پیام