می 24, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مسلمان و مسیحی …

نوبت شما به نقل از ” هیئت قمر بنی هاشم (ع) روستای خورزان ” نوشت: مسلمانی رفت خانه یک مسیحی،
 
برایش انگور آوردند خورد،
89c32398b93e1a342dd2326d5c5dba69-425
مسلمانی رفت خانه یک مسیحی،
 
برایش انگور آوردند خورد،
 
برایش شراب آوردند گفت حرام است،
 
مسیحی گفت:
 
عجبا از شما مسلمانان انگور میخورید اما میگویید شراب حرام است
 
در حالی که این از آن بدست آمده.
 
مسلمان گفت:
 
تو ببین این زن شماست و این هم دختر شماست درسته؟؟؟
 
گفت بله!!!
 
گفت: ببین خدا این را به شما حلال کرده و آن را حرام
 
در حالی که آن از این به دست آمده است
 
مسیحی همانجا گفت: أشْهَدُ أنّ لا اله الا الله و أشْهَدُ أنّ مُحَمَدٌ رَسولَ الله…