سپتامبر 27, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

دردهای بزرگ …

نوبت شما به نقل از وبلاگ “صدای پای باران” نوشت:

در چهرهی مسیح روی صلیب وبر لبان چاپلین روی صحنه

 لبخندی بود

 که تداعی می کرد دردهای بزرگ را 

نمی توان گریست…

انتهای پیام