دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

جنجالی برای یک مداح

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پایگاه ارزشی  بصیرتیــــــــها” نوشت:

 50
بعد از روی کار آمدن دولت به اصطلاح معتدل حسن روحانی و حمایت های آقایان هاشمی و خاتمی از ایشان معلوم شد که دست هایی در کار است
بهتر بگوییم مطیع این دو شخص است


بعد از سال 88 تعداد خبرسازی ها و دروغ نامه های اصلاحات رو کاستی رفت
اما بعد از این که دولت روحانی به قدرت رسید تعداد خبرگزاری ها روزنامه ها مانند باکتری رشد کردند
معلوم بود که اصلاحات برای فضای مجازی اهمیت زیادی قائل است
چون فضایی است که راحت می توانند افکار خود را به مردم القا کنند
جدیدا خبری در خبرگزاری انتخاب و چند خبرگزاری اصولگرا دهن به دهن نقل شده
و فقط تنها چیزی که روشنه مداح مشهور آقای کریمی تیراندازی کرده به یک عده ارازل و اوباش
اما جنجال هایی که این وبسایت ها درست کردنند در نوع خود جالب است
یعنی این رو می خواند به مردم القا کنند مداحان انسان هایی با ذات کثیف هستند اما ظاهری مظلوم
می خواهند به مردم القا کنند دین با سیاست باید جدا شود چون یه عده یه اجازه هایی دارند
اما این جنجال ها روزی به سویتان برمی گردد ….
سعی کنید با آبروی هیچ مسلمانی بازی نکنید …

انتهای پیام