می 24, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

هویت ما

نوبت شما به نقل از وبلاگ “انجمن فرزانگان کویر دامغان

park-mellat17 

همه ما دوست داریم شهری آباد و زیبا داشته باشیم .آبادانی که شادابی و سرزندگی مردمانش را به همراه داشته باشد .

شادابی که معرفت و اخلاق را زیبنده خود قرار دهد ، 

شکوه و بزرگی و فرهنگ والا و داشتن شهری آباد و زیبا ، همراه با آرامش و شادابی   

و معنویت در سایه دینداری و خرد ورزی

و این تحقق نخواهد یافت مگر اینکه شهرهای ما همراه با یرنامه های توسعه ای خود هویتش را از دست ندهد .

هویت هر شهر صندوقچه خاطرات مردمانی است که نسلها را به هم گره می زند .

در چند روز اخیر شاهد هستیم قدیمی ترین پارک شهرمان (پارک ملت )به بهانه سرمایه گذاری مورد

 نامهربانی مسئولین شهرداری قرار گرفته ، محلی که وعده گاه بازی کودکان و همراهی خانواده ها بود !!!! چرا ؟

آیا در مکانی یابی این پروژه منافع شهر در نظر گرفته شده است .؟

این حنجره این باغ صدا را نفروشید
این پنجره این خاطره‌ها را نفروشید

در شهر شما باری اگر