جولای 4, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

رنگ مشکی کریه است….

نوبت شما به نقل از ” سرباز کوچک رهبر ” نوشت: نمے دانم چطور رنـــــگ چادر مشکــــےِ من مکروه است….

chadoriha-mini-56

نمے دانم چطور رنـــــگ چادر مشکــــےِ من مکروه است….

اما رنگـــ خط چشـــم هایت

که از دور مشکــے بودنش را داد می زند مکروه نیست؟؟

چطور رنگ خانه ے کعبه را وقتے از تلویزیون میبینے و محو تماشایش می شوی،افسرده ات نمی کند…؟؟

اما چادر مشکےِ من افسرده ات می کند…

نمیدانم چطور آرایش های جیغ و غلیــــــظ برنزه

سیاهےِ مژه هاےِ ریمیل خورده و چندش آور خشک شده مثل پاهاےِ عنکبوت ،چشمت را نمے زند…؟؟؟

اما چادر مشکےِ من چشمانت را می زند…

نمے دانم…

دلیل این همه تناقض در گفتار و رفتارت را نمیدانم..