می 17, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

چنین که یخ زده ایمان من

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه ولایتی” نوشت:  چنین که یخ زده ایمان من… اگر هر روز هزار بار بیاید بهار  ؛ کافی نیست

10

   چنین که یخ زده ایمان من

اگر هر روز هزار بار بیاید بهار  ؛ کافی نیست 

خودت دعا کن ای نازنین که برگردی

دعای این همه شب زنده دار کافی نیست

انتهای پیام

http://bvelayati.blogfa.com/