سپتامبر 27, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مولی عطش کرب و بلا گیجم کرد…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت:

یا شیشه احساس مرا آهن کن

یا با لغت عشق مرا دشمن کن

مولی عطش کرب و بلا گیجم کرد

قربان تو تکلیف مرا روشن کن

05149111427467581417

انتهای پیام