دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

برسی مشکلات شهرستان میامی باحضور دکتر جلالی

نوبت شما به نقل ازوبلاگ “سیمای میامی” نوشت:جلسه ای باحضور دکترجلالی وقاضی فرمانداروشوراء وسالار شهردارمیامی ونماینده شوراهای روستاهامشکلات شهرستان میامی بررسی شد.
دراین جلسه که درمحل سالن اجتماعات شهرداری برگذارشدامار روستای قدس وجاده دسترسی روستای محمداباد وروستای ارمیان اعتبارات کارگروه کشاورزی وکمبود اعتبارات اشتغال راه اندازی مجددمرکزتحقیقات کشاورزی میامی ایجاد مجموعه موثرین ازجمله مواردی بود که دراین جلسه موردبحث وبررسی قرارگرفت .

Co21

232