می 20, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

این کفن منه ٬ مادرم برام گذاشته …!!!

نوبت شما به نقل از ” سرباز کوچک رهبر ” نوشت: نوجوان ۱۲-۱۳ ساله ای بود ٬ اومده بود ستاد اعزام .
h7yo03vo0guzj8c7fxo3
نوجوان ۱۲-۱۳ ساله ای بود ٬ اومده بود ستاد اعزام .
می گفت : اسم منو برای جبهه بنویسید .
جواب داد : سنت کمه .
با نا امیدی برگشت .
روز بعد اومد .
گفت : اسم منو بنویسید .
ميگه : تو که می خوای بری جبهه آیا مادرت راضی هست؟
دوباره برمي گرده .
برای بار سوم اومد ٬ این بار با یه ساک ٬ سلام کرد .
جواب داد ٬ آخه تو خیلی کم سن و سال هستی . مادرت راضی نمیشه .
در ساک رو باز كرد ٬ پارچه سفید رو از توش در آورد و گفت:
این کفن منه ٬ مادرم برام گذاشته …!!!