فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

تربیت اثرگذار!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “جاء الحق و زهق الباطل” نوشت: امام رضاعلیه السلام (من لم یشکرالمنعم من المخلوقین لم یشکرالله عزوجل یعنی:هرکس درمقابل خوبی مردم تشکرنکندازخدای عزوجل تشکرنکرده است…

درآستانه یوم الله هشتم اسفند ماه ، روز امورتربیتی وتربیت اسلامی قرارداریم. ضمن آرزوی علودرجات برای ارواح عرشی شهیدان رجائی وباهنرمعماران بزرگ امورتربیتی دربدنه آموزش وپرورش– فرصت راغنیمت شمرده وبه مصداق فرمایش امام رضاعلیه السلام که(من لم یشکرالمنعم من المخلوقین لم یشکرالله عزوجل یعنی:هرکس درمقابل خوبی مردم تشکرنکندازخدای عزوجل تشکرنکرده استاشعار نغزی را که متعلق به شاعری گمنام است،به همه همراهان ومربیان زحمتکش،فداکار وکم توقع حوزه فاخرواثرگذارامورتربیتی تقدیم میکنم!

چوب تر از تربیت منبر شود                یا عصای دست پیغمبر شود 

یا شود کشتی نوحی یا قلم             یا که با اذن خدا اژدر شود

همنشین در همنشین دارد اثر          آهن سندان نشین خنجر شود 

تربیت تأثیر در اشیا کند             قطره در لای صدف گوهر شود 

سگ چو با اصحاب کهف آید به غار          نیست آن سگ طرفه ای دیگر شود 

تربیت را قابلیت لازم است                آهن و مس کی تواند زر شود 

در مکان وحی چون فرزند نوح            با بدان آید ز نوحی در شود 

تربیت نااهل را بی حاصل است         سنگ خارا کی گل احمر شود 

تربیت با آدمیت واجب است              توشه راه تا محشر شود 

خارج از ظلمت شود آید به نور             آن که عشقش هادی و رهبر شود 

تربیت کرده محمد را خدا                  یک شبان با تربیت بوذر شود 

تربیت رمز بقای هستی است          هر که بیند قنبری دیگر شود 

آسیه در مرکز فرعونیان                    پیرو پیغمبر اطهر شود 

گر به قرآن تربیت گردد کسی            نامش از عرش خدا برتر شود 

گر شود پویا به قرآن تربیت      جان او چون چشمه كوثر شود

انتهای پیام

http://ostadamani.blogfa.com/