مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بیابان‌های خونین، حامل نشانه های آنهاست!…

 نوبت شما به نقل از ” سرباز ولایتی ” نوشت: اگر این شهدایے کِ «شلمچہ»، یادگار آنها

siwU6i8_535

اگر این شهدایے کِ «شلمچہ»، یادگار آنها

و این بیابان‌هاے خونین، حامل نشانہ هاے آنہاست!
نبودند،،امروز در این کشور،از استقلال ملے، از شرف ملت، از اسلام و از هیچ چیز ایرانے،
نشان برجستہ اے نبود.

مقام معظم رهبرے حضرت سید علے خامنہ اے