ژوئن 26, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

غلام همت انم که زیر چرخ کبود

نوبت شما به نقل از وبلاگ “انجمن فرزانگان کویر دامغان” نوشت: سلام آشنای مهربان من

می شود با نام کوچک تو صدایت کنم ،بزرگ ! مهدی جان

1

 غلام همت انم که زیر چرخ کبود                     زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

سلام آشنای مهربان من

میشود با نام کوچک تو صدایت کنم ،بزرگ ! مهدی جان

میشود گام های خسته من ، این جاده انتظار را به انتها برسانند و من پیدایت کنم ؟

چشم های مهربان و روشنت کجاست؟ می شود ببینمت ؟

جرعه ایی نگاه پاسخ تمام خواهش من است .

میشود ببینیم

 

میشود ببینیم ببینمت

 

میشود بخوانمت بیابمت

 

بخوانیم ، ببینمت ببینمت

 

 

به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو،

سپیده دم آیم مگر تورا جویم بگو کجایی؟

نشان تو گه از زمین گاهی ز آسمان جویم

ببین چه بی پرواره تو می پویم بگو کجایی؟

کی رود رخ ماهت از نظرم نظرم


به غیر نامت کی نام دگر ببرم


اگر تو را جویم حدیث دل گویم بکو کجایی؟

به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی؟

فتاده ام از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی؟

یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من


دگر چه پرسی ز حال من

تا هستم من اسیر کوی توام درآرزوی توام


اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی؟

به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی؟

فتادم از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی؟

انتهای پیام

م