مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بنویس برای دلت نه برای…../از امیرالمومنین حزب اللهی تر….!!!!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های محل” نوشت:

من در اتاق یک رئیسی رفتم، کار داشتم. تا در را باز کردم دیدم یک دختری حالا یا دختر یا خانم، خیلی خوشگل است. تا در را باز کردم، اوه… چه شکلی!داخل اتاق رئیس رفتم گفتم: شما با این خانم محرم هستی؟ گفت: نه!گفتم: چطور با یک دختر به این زیبایی تو در یک اتاق هستی و در هم بسته است. گفت:آخر ما حزب اللهی هستیم.

siKksLS_506

انتهای پیام