می 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

دیدار هاشمی با هیئت اروپایی…

نوبت شما نوشت: ^_^

دیدار هاشمی با هیأت اروپایی

حاشیه نگاری از دیدار هاشمی با هیأت پارلمانی اروپا..

در این دیدار چهار خانم و یک آقا از پارلمان اروپا حضور دارند..

نماینده پارلمان اروپا در مقابل هاشمی از جایش بلند نمی شود! جالب توجه است که وی کفش هایی با رنگ بنفش پوشیده است!! یعنی همان رنگ تبلیغاتی دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری… تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل..