مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

راز ترس ظالمان و مستکبرین از شیعه

 نوبت شما  نوشت:

siHTKzQ_535

آیا می دانید !!

در بزرگترین مراسم مذهبی جهان که مراسم حج مسلمین میباشد جدود 3 تا 4 میلیون نفر از حدود یک و نیم میلیارد مسلمان دنیا شرکت می کنند.

اما در مراسم اربعین امسال حدود 20میلیون نفر از کمتر از 200میلیون شیعه جهان شرکت کردند…

راز ترس ظالمان و مستکبرین از شیعه در همین پویایی

مذهب محبان آل علیست …