مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

یلدای انتظار

نوبت شما به نقل از وبلاگ “فرزانگان کویر دامغان” نوشت:مهدی10

 دست روی دلم نگذار

نه سوز تو به گرد سوز روزهای سرد فراق می رسد ، نه بلندی یلدای تو به بلندی شب های انتظار

تو زمین را سفید می کنی ، ما چشم هایمان دارد سفید میشود .

اما زمستان ، من و تو شبیه هم میشویم ، بهار

همان بهاری که مسیح نزول می کند .مهدی امام میشود و همه عالم ماموم

و تو ای موعود

هر وقت از این حوالی عبور کردی

به این فانوسهای حو صله نگاه کن

که ما به چشم هایمان آویخته ایم

ما به شوق دست های گرم تو سردی فراق را به جان می خریم

انتهای پیام