مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اربعین حسینی تسلیت باد

نوبت شما به نقل از “هیئت حضرت ابوالضل العباس امیریه ” نوشت: من و داغ غمی سنگین چهل روز / چه ها بر من گذشته این چهل روز

1848773_551

من و داغ غمی سنگین چهل روز / چه ها بر من گذشته این چهل روز
چهل روز است هجران من و تو / که هر روزش مرا چندین چهل روز