مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شهادت برای من از عسل هم گواراتر است…

نوبت شما به نقل از ” سرباز کوچک رهبر ” نوشت: چه دردی کشیده …!!


simprv_506
چه دردی کشیده …!!

بهتر نگاه کن …
به جای پاهایش به صورت معصومش نگاه کن …

آرامش را می بینی؟؟؟؟؟؟
و چه زیبا گفت حضرت قــــاسم (ع) …..

شهادت برای من از عسل هم گواراتر است…