می 24, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

یاداوری شروع زمستان توسط کودکان

نوبت شما به نقل از وبلاگ “سیمای میامی ” نوشت:نواموزان مهد ضحی باحضوردرادارات تاثیر گذاردرفصل زمستان درابتکاری فرارسیدن شب یلداراتبریک وشروع فصل رایاداورشدنداین نواموزان باحضوردرشهرداری وفرمانداری وفرماندهی نیروی انتظامی ضمن قدردانی اززحمات این مسئولین بااهدای لوح تقدیرازدست نوشته های یاداورضرورت انیشه ویژه کاری درفصل سرمای زمستان برای کودکان ودرسطح شهرشدند.