مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نمایشگاه فرهنگ حجاب درایینه عاشورا

نوبت شما به نقل از وبلاگ”سیمای میامی“نوشت:نمایشگاه فرهنگ حجاب درایینه عاشورا درمدرسه ابتدایی 22بهمن میامی دایرشده است این نمایشگاه ازامروز به مدت یک هفته درمحل مدرسه 22بهمن باموضوع های حجاب اسان وانواع پوشش وسیرتاریخ حجاب درایران وجهان واسلام ونمایش اقلام فرهنگی اسلامی ایرانی واستعماروچادر وهجوم خاموش خون نوشته های شهدا وبررسی شبهات حجاب باهدف تحکیم فرهنگ حجاب ومقابله باتهاجم فرهنگی ومدارس وتقویت بنییه علمی ودینی دانش اموزان درمواردحجاب دایروعلاقه مندان میتواننددرساعات اداری ازنمایشگاه دیدن کنند

023 024 025 026 027