دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

خیلی بد کردیم که هیچی نگفتیم !!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “دلنویس” نوشت:

images

 می گن لجبازه! می پرسم چرا می گن چون رو عقیده خودش پا فشاری می کنه؛

می گن  دگمه! می گم چرا ؟ جواب میدن برای اینکه از اعتقاداتش کوتاه نمی آد!
می گن خشکه! دلیلو که جویا می شی این طوری جواب میدن که خشکه دیگه چه جوری بگم؟؟؟ 
یه سوال می پرسم: خوب اگه آدم از طرز تفکرش و اعتقاداتش دفاع نکنه و مطابق فکرش رفتار نکنه پس کی اسن کار هارو باید انجام بده؟حتما اونی که به این مسائل اعتقاد نداره؟!!!!!
اگه منی که به یه امری اعتقاد دارم روی اون پافشاری نکنم خوب اون اعتقاد که به باد می ره اصلاً همه این ایراد گیرا می گن حتما اعتقاداتش اساس و پایه محکمی نداشته و به درد نمی خورده که راحت از گذشتن و خیلی جیزای دیگه.
اگه ما که به این عقیده ها وصلیم  از اونها کوتاه بیاییم کی کوتاه نیاد؟ حتما مخالفاش!!!!!!!!!!!!!
 و زیبایی چسبوندن این وصله ها به آدمای با اعتقاد این جاست که دلیلی هم براش ندارن (اشاره به میگن سوم) 
اما اگه یکی پیدا بشه که اعتقادات جالبی نداشته باشه(از دیدگاه مذهبی) همه بهش گوش میدن و میگن آزادیه و میگن عقدش هست دیگه إِ ی بابا اینم داره رو حرفش پافشاری میکنه اینم داره لج میکنه چرا دربارش نمی گن لجبازه ، دگمه ، و هزارتا چیز دیگه؟؟؟؟؟
چی شده؟ چه اتفاقی افتاده که به همین راحتی می نونیم به آدمای بااعتقاد وصله بزنیم اما به دیگران نه؟
آها حتما میگی به خاطر رفتارهای خودشونه خیلی هاشون بد کردن و خیلی هاشون رفتارهای نادرست دارن؟
جواب رو این می دم: خوب اونایی که معتقد نیستن هم گل نکاشتن تازه خیلی بد کردن که ازش گذشتیم و هیچی نگفتیم !!
دارم حرف میزنم!!!!
اها می خوای بگی از اونا توقع خوبی نمی ره اما از معتقدین میره.
خوب درست اما یادت باشه اون معتقده هم آدمه مثل همه ما، شما توقع داری هر بلایی سرش بیاری اونم دم نزنه؟ این که نشد و به محض این که خواست دفاع کنه گناهکاره.
همین جا نگهش دار تابحث به حاشیه نره
دوماً ما منکر بودن آمهایی که بیش اندازه سخت میگیرن نیستیم همونطور که خیلی از افراد خیلی خیلی دیگه آزاد هستن و راحت میگیرن که همه اونا رو رد می کنن.تو هر گروهی هر جور آدمی هست اصلا  اینم هیچ شما بیا حرفی که زده میشه فکر کن نه این که با خواسته های خودت بسنجی  با عقلت بسنج  نه با این که کدوم سخته و یا راحته ببین کدوم درست میگن.
یه چیز دیگه شما نگاه کن ببین با قبول چه اصولی هم داری درباره مسائل قضاوت میکنی و چقدر نسبت بهش اطلاع داری و چقدر قبولش داری و این که در این مسائل کی انحراف پیدا میکنه؟
هدف رسیدن به راه درسته.

انتهای پیام