مارس 27, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

حضرت حجت الاسلام والمسلمین شاهچراغی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “شاهوار قاره کوچک” نوشت:

قصه مظلومیت شاهوارتمامی ندارد این بار نوبت نماینده ولی فقیه دراستان سمنان است که دل شاهواریان رامحزون کند درابتدا باید بگویم من کوچکترازآنم که بخواهم حجت الاسلام شاهچراغی رازیر سوال ببرم بلکه دلم ازمظلومیت شاهواربه درد آمده که مجبورم اینگونه سخن بگویم.نماینده انسان بزرگ وفرزانه ای چون امام خامنه ای احترامی دارد که ما آن رابرسر می گذاریم اما به برکت آزادی درنظام جمهوری اسلامی انتقاد ازنماینده ولی فقیه هم جایز است.

پليس راه1

حضرت حجت الاسلام والمسلمین شاهچراغی به تازگی درسیمای سمنان ابراز داشته اند که بزرگترین مشکل تبلیغات اسلامی دراستان نبود اداره کل این سازمان درسمنان است! من نمی خواهم وارد این بحث بشوم که این حرف درست است یاخیر حرف من اینست که چراشخصیتی که نقش پدراستان رادارد فقط به یکی ازفرزندانش توجه می کند !جناب شاهچراغی، ای بزرگوار چراشما حتی یکبار از فقر وبیکاری ومحرومیت شرق استان حرفی نزده اید؟ چرایکبار نگفته اید مشکل استان ما بیکاری حداقلی غرب استان وحداکثری شرق آن است؟چراحتی نگفته اید این شکاف بدون شک باعث تفرقه دراستان می شود؟جناب شاهچراغی مردم شرق استان بخاطربیکاری درحال غرق شدن دربزه،طلاق ومهاجرت هستند جناب شاهچراغی بخشی ازاین محرومیت  بخاطرتبعیضیست که درحق ما مردم شرق استان رواشده است جناب شاهچراغی تابحال ازخودتان پرسیده اید چرا باوجودبیکاری بالای شرق استان باز سایت ایرانخودرودرسمنان ساخته شد؟!تابحال ازخودتان پرسیده اید چطور ساختمانهای بزرگ وشیک دولتی درسمنان ساخته می شود اما دربیارجمند ومیامی روستاها نه آب دارند نه جاده!و…….

حرف بسیاراست اما به نظرم نامه سرگشاده دکترجلالی به شما به اندازه کافی حرف دل ما شاهواریان رازده تمنا می کنم یکباردیگه این نامه رابخوانید.

انتهای پیام