می 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مبادا روزی بیایید که اشک ولی امرمان را در آورید

نوبت شما به نقل از وبلاگ “نقش خیال” نوشت:

دست

زمانی پیامبراین امت دستان پینه بسته کارگران را میبوسید

اما متاسفانه امروزه آنانکه از پیامبر(ص) فقط پوشیدن لباس ایشان را آموخته اند…به جای برطرف کردن مشکلات معیشتی کارگران به ایشان به چشم تحقیر می نگرند!……

 

ما بلال فروشان شاید نان زحمتمان به گرد پولهای  شما  نمی رسد، ولی شما تمام هستی تان را مدیون رای مایید…

 

ما همان کارگرانی  هستیم که قبل از انتخابات ولی نعمتتان بودیم  ولی بعد از انتخابات شدیم اسباب زحمتتان….

 

آهای شما که تمام هستی تان را از برکت رای ما بلال فروشان دارید…مبادا چوب حراج به اقتدار ایرانمان بزنید…

مبادا روزی بیایید که اشک ولی امرمان را در آورید…

 

پ .ن: کاش در این چند ماه به اندازه نصف توهین هایی که به ملت شد، خدمت رسانی میشد…

پ.ن:این روزها عالم بودن به مدرک دکتری نیست به یک جوادب ومعرفت است که بعضی ها ندارن

انتهای پیام