مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نشست بصیرتی در میامی برگزار شد

نوبت شما به نقل ازوبلاگ” سیمای میامی” نوشت:نشست بصیرتی امربه معروف ونهی ازمنکرباحضور بسیجیان پایگاههای مقاومت شهرستان میامی درمحل مسجدبازاربرگزارشد

حجت الاسلام اسکندرپورمسئول تربیت واموزش حوزه قدس میامی دراین نشست گفت تفکرحسینی درهیچ شرایطی باتفکریزدی کنارنمی ایدوامروزبزرگترین منکرتسلط بردنیا که همان تفکرطاغوت است که بایددقیق بفهمیم که بتوانیم ریشه منکرات رادراوریم وبرای اینکاربایدمروجان انراشناسایی کنیم وبرای اینکه بتوانیم تاثیرگذارباشیم باشناخت دنیای طاغوت دردام انها قرارنگیریم