می 24, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

معجزه یک خانم! بصیرت جاودانه

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قل هو الله أحد” نوشت: بصیرت چیست؟ صبر توام با گفتن حق واطاعات محض از ولی وقبول کردن بزرگترین بار امانت الهی را!

ar05

تابلوی اول .

امام می دانست که حجاب برترین اهل روی زمین دریده می شود.

تابلوی دوم.

حضرت زینب علم لدنی داشت.

تابلوی سوم.

امام به حضرت زینب امر کرد که صبور باشد و گریه نکند.

تابلوی چهارم.

حضرت زینب بار امامت تشریعی را به دوش گرفت. اللهم تقبل منا .

تابلوی پنجم.

باحیاترین زن یقینن در حادثه عاشورا حضرت زینب است.

تابلوی ششم.

با تمام جسارت ها,اهانت ها,دست از حق گویی برنداشت ودرمقابل دشمن اشک نریخت.

——————–

 

بصیرت چیست؟

صبر توام با گفتن حق واطاعات محض از ولی وقبول کردن بزرگترین بار امانت الهی را!

آن هم یک خانم!

در راه بودن مهم است یا در راه ماندن؟

حقیقت عاشورا زینب نیست؟

لطفا بی تفاوت نگذرید ودر رد یا تایید این نوشتار مطلبی بنویسید.

 

انتهای پیام

http://roohemonajat.parsiblog.com/Posts/143/