می 20, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

دو تصادف در محور شاهرود میامی

نوبت شما به نقل از وبلاگ”سیمای میامی” نوشت:عدم توجه به جلووعدم توانی در کنترل وسیله ی نقلیه باعث بروزدوحادثه در محور شاهرود به میامی شد.بنا به گفته سرگردبزرگ مهر فرمانده پلیس راه بین شاهرود میامی عدم توجه به جلووعدم توانی در کنترل وسیله ی نقلیه باعث واژگونی یک دستگاه وانت نیسان حامل سیلندرهای اکسیژن در25کیلومتری میامی وهمچنین با عث منحرف شدن سواری  پژو405 درکیلو متر20همین محورشد دراین تصادف فقط رانند وانت نیسان مجروح وبه بیمارستان انتقال داده شد.