می 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نگاهی به فضای سیاسی ایران اسلامی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پایگاه ارزشی بصیــــــرتیها” نوشت:

iran
تذکر : بدون هیچ دیدگاه جناحی نوشته شده است

نمی دانم چه شد کسانی که تا همین دیروز عاشق روی گل جلیلی بودند شدند عاشق موهای خرمایی دکتر اعتدال ….
نمی دانم چه شد کسانی که عاشق دکتر عدالت بودند یک شبه از او بریدند و او را انحرافی نامیدند ….
نمی دانم چه شد کسانی که خود در زمان امام (ره) حرف از عشق به انقلاب می زدنند در 88 آرزو نابودی همان انقلاب را داشتند ….
نمی دانم چه شد کسانی که در زمان جنگ سپاه پاسداران را قهرمان ملی می خواندند الان آنان را چماق بدستان حکومت می خوانند ….
نمی دانم چه شد کسانی که تا همین دیروز چفیه می گذاشتند الان همان چفیه برایشان خفت و خاری است ….
نمی دانم چه شد کسانی که تا همین دیروز خود را سرباز کوچک آقا امام زمان عجل الله می دانستند الان در مقالات شان منکر این بزرگوار شدند….
نمی دانم چه شد کسانی که زمانی نخست وزیر ایران اسلامی بودند بعد از 20 سال ادعای تقلب در این نظام مقدس را می کنند ….
نمی دانم چه شد کسانی که خود را خادم مردم می دانستند یک شبه آنان را به یک شخص فروختند ….
نمی دانم چه شد که تعداد سیاسیون روز مزد زیاد شده است ….
اما می دانم فقط یک چیز عامل پیروزی است :
بصیرت. بصیرت . بصیرت

 

انتهای پیام