سپتامبر 27, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اگر مى‌توانستندآسیب بزنند، یک دقیقه را هم تلف نمى‌کردند

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پایگاه اینترنتی سربداران” نوشت:

55

اگر مى‌توانستید به جمهورى اسلامى آسیب بزنید ، یک دقیقه را هم تلف نمى‌کردید

هم آمریکا بداند هم دست نشاندگانش بدانند هم سگ نگهبانش رژیم صهیونیستی در این منطقه بداند
پاسخ ملت ایران به هرگونه تعرضی هرگونه تجاوزی بلکه هرگونه تهدیدی پاسخی  خواهد بود که از درون آن ها رو از هم خواهد پاشید و متلاشی خواهد کرد  
همه ی اینا رو یادآوری کردم که بگم کسی کاری نکنه که باعث ضعف نظام بشه و بیاد آبروی ملت غیور ایران و به بازی بگیره ، همون طور که حضرت آقا فرمودند اگر مى‌توانستند به جمهورى اسلامى آسیب بزنند، یک دقیقه را هم تلف نمى‌کردند
وهمین طور اگر کسی فکر تجاوز به ایران در مخیله اش خطور کند باید خود را آماده ی سیلی های محکم و مشت های پولادین کند.

انتهای پیام