مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اگر همان موقع راستش را گفته بودند …

نوبت شما به نقل از وبلاگ “افسران جوان جنگ نرم” نوشت:

si2edhk_265

انتهای پیام