مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اخبار نمایندگی سمنان . . .

نوبت شما به نقل از وبلاگ “کنگره 60” نوشت:

روزچهارشنبه 20 / 9 / 92 میزگرد نقد و بررسی اقدامات حوزه کاهش تقاضای مواد مخدر در استان سمنان با حضور روسای کمیته های فرهنگی وپیشگیری و درمان و حمایتهای اجتماعی شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر در استان سمنان تشگیل گردید که در این جلسه جمعی از اعضای کنگره 60 نمایندگی سمنان نیز حضور داشتندکه ابتدا روسای کمیته ها به ارائه گزارش عملکرد خود در حوزه های مربوط پرداخته و سپس آقای دکتر رحیمیان به نقد عملکرداستانی و ملی در این حوزه پرداختند که در ادامه جناب آقای داوود عرب کمک راهنمای نمایندگی سمنان مطالبی را اینگونه بیان نمودند.

800IMG_1724

بنام خدا

عرب هستم از كنگره 60 نمايندگي سمنان:

خوشحالم كه در خدمت شما هستم و به كليه ،اساتيدودست اندر كاران و گرد آورندگان اين ميز گرد ،خدا قوت و خسته نباشيد عرض مي كنم.متأسفانه معضل اعتياد در كل دنيا ،از جمله كشورهاي پيشرفته وهمه جوامع و همچنين جامعه ما،يك واقعيت است و در درمان آن مانده اند،به عبارتي علم درمقابل اعتياد به زانو درآمده.پس، بايداين موضوع را بپذيريم. اين ،خوب است كه همه گروهها دست به دست هم مي دهند تا بتوانند مشكل اعتياد را حل كنند.

چرا؟كه،سوداگران مرگ بر اين باورند،و همواره دارند اين كار را انجام مي دهند. روزي در جامعه فقط مصرف ترياك رواج داشت اما سودجویان براي ترك ترياك،هروئين را به بازار آوردند كه خود آن شد يك معضل براي جامعه!!!

در پي آن كراك و شيشه و انواع واقسام مواد مخدر ،رواج يافت .و اين نشان دهنده اين است كه، شبكه هاي مافيايي و افراد سود جوو سوداگران مرگ ،هميشه به روز هستندو همواره از الفاظ و اسامي جديدبراي مواد استفاده مي كنند .تا بتوانند جامعه و جوانها را جذب كنندو به بيراهه ببرند.زيرا افراد مصرف كننده براي آنها حكم بانك سيار را دارند ونمي خواهند آنهارا از دست بدهند.پس ،با توجه به اين موضوع ،ما هم بايد متوجه باشيم و خودمان راباهم هماهنگ و به روز كنيم.

چرا ؟كه بيماري اعتياد يك بيمارييست ،كه همه گيراست و نبايد بگوييم مختص فقرا و يا ……است .وباسواد وبي سواد ووكيل ورئيس نمي شناسد. و ممكن است فردا يكي از عزيز ترين عزيزان ما را در گير كند.

پس ،در زمينه پيشگيري ،مهار،ودرمان هم ،وظيفه يك ارگان و اداره خاص مثل: ستاد مبارزه با مواد مخدر و شوراي هماهنگي و دانشگاهها نيست !

بلكه،تمام قشر جامعه ،از جمله مردم عادي و كسبه بازار وادارات ،ارگانها ونهادها همه بايد دست به دست هم بدهيم .تا بتوانيم جلوي حركت سريع ومعضل اعتياد را بگيريم.

وچيزي كه خيلي ،خيلي مهم است!!!! اين است كه بايد اطلاع رساني كنيم. زيرا كه بزرگترين اصل در پيشگيري و مهار و درمان اعتياد آگاهي دادن مي باشد.و اين آگاهي ميسر نمي شود مگر با آموزش صحيح!!!

پس بايد، در دانشگاهها و ارگانها و اداره ها و جاهاي ديگر به اعضاء آموزش بدهيم و علاج قبل از واقعه بكنيم.چون اگر غير از اين باشد و اين اتفاق نيفتد .نمي شود بيماري اعتياد را درمان كرد.

جناب آقاي دكتر فرمودند:بيماري فلج اطفال كنترل شده است.

بله!بيماري فلج اطفال مربوط به دانشگاه علوم پزشكي و بهزيستي مي باشد .وآنها تمام تلاش را كرده اند و به نتايج مطلوبي هم رسيده اند.

ولي! بيماري اعتياد مربوط به كدام ارگان است ؟ نمي توانيم آنرا به ارگان خاصي ربط بدهيم .بلكه بايد از شهرداريها گرفته تا تمام ارگانها ي ديگرهمه دست به دست هم بدهيم تا بتوانيم لا اقل اگر شده جلوي گسترش و پيشرفت آن را بگيريم.

با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژي دركل دنيا ،تمام آنها در حوزه اعتياد و درمان آن ماند ه اند و براي چاره آن متادون را براي درمان انتخاب كرده اند.

هر حل مسئله اي يك صورت مسأله دارد وما با توجه به صورت مسأله بايد مسأله را حل كنيم.پس متادون كه خود يك جايگزين و نگهدارنده مي باشد نمي تواند داروي درمان اعتياد باشد.ما بايد تلاش كنيم كه از پيشرفت شبكه هاي مافيايي كه هر روز با الفاظ جديد مواد جديد را وارد مي كنند و فقط سود كلان به جيب خود مي زنند جلو گيري كنيم.

انتهای پیام