اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شرمنده ایم ………..!!!!

نوبت شما به نقل از وبسایت “سربداران” نوشت:

یوسف فاطمه! کی طنین دلنواز انا بقیه ا… تو از کعبه مقصود ،
 جانها را معطر می نماید. کی کعبه ،به خود می بالد وزمین بر قامت دلربایت طواف عشق
 می گذارد وجان در سعی وصفای نگاه تو محرم می شود ومناسک حج
وقربان را بجای می آورد. برای آمدنت تمام دلهای عشاق دنیا را به ضریح چشمهای قشنگ وعباس گونه ات گره
زده ایم ودر مراسم اعتکاف شبهای فراق برای گرفتن حاجتمان دست به دعا برداشته ایم. آقا جان برای آن لحظه
که سبز پوش با پرچم یالثارات الحسین در انتهای افق غباری بپا می شود وتو با ذوالفقار حیدر وسوار بر اسب
سفید قصه ها می آیی لحظه ها را بدست باد می سپارم.
4881727710904891792
انتهای پیام