مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

وَان یَکاد می خوانند این یاس ها

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ثانیه های خسته” نوشت:

و ان یکاد

حس میکنم از عظمت ِ پاکی ِ دلت کم می شود

با این عاشقانه های کوچه بازاری

تو را باید غزل کرد

 و به نهایت ِ بی نهایت ِ روشنی سپرد

من سطر به سطر  ِ این ثانیه های ِ بی تو  ِ با یاد  ِ تو بودن را

ـــزندگیــ ــــ کردم …

فقط من میدانم

یادت چه نعمتی ست

فقط من میدانم

نامت چه کرد با نبض های ِ کند  ِ ثانیه ها

تو خودت نمی دانی !

دانه دانه ی ِ این تسبیح

هر شب برای اسمت

“امَّن یُجیب” اشک ریخته اند …

و هر شب با چه بغضی

به انتظار  ِ خوشبختی ات نشسته اند

و هر صبح

یاس های باغچه

“وَ ان یَکاد …” پشت قدم هایت پاشیده اند …

ماه نوشت :

قرار بود فقط ماه باشی

نه این همه دور

نه این همه دست نیافتنی …

انتهای پیام