سپتامبر 29, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

درد بدی است ، حال مناجات و سجده نیست

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت: درد بدی است ، حال مناجات و سجده نیست… بیماری شدید تکبر گرفته ام

erfan-jaeli

از دین به جای حلم ، تفاخر گرفته ام

اوصافی از قبیل تحجر گرفته ام

در منجلاب کبر و حسد گیر کرده ام

حس میکنم که بوی تنفر گرفته ام

درد بدی است ، حال مناجات و سجده نیست

 بیماری شدید تکبر گرفته ام

 افتاده ام زچشم خدا ، خاک بر سرم

از بس که توبه را به تمسخر گرفته ام

 ای ابر دیده ، محض رضای خدا ببار

در بین شعله های هوس گر گرفته ام

 شرط سعادت ابدی حب فاطمه است 

                  این درس را من از ادب حر گرفته ام

 

انتهای پیام