نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ثبت نام میکنیم…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت: دانشگاه انتظار بعد از 1۱00 سال همچنان دانشجو میپذیرد  … متاسفانه این دانشگاه هنوز313فارغ التحصیل نداشته است! …این دانشگاه در تمام شبانه روزاز شما آزمون به عمل می آورد

entezar

دانشگاه انتظار بعد از 1۱00 سال همچنان دانشجو میپذیرد

متاسفانه این دانشگاه هنوز313فارغ التحصیل نداشته است!

این دانشگاه در تمام شبانه روزاز شما آزمون به عمل می آورد! 

مدارک لازم جهت ثبت نام:

 نماز اول وقت

 ولایت مداری

 دائم الوضو بودن

 برگه تسویه حساب حق الناس

 قلبی آکنده از یاد خدا

 اخلاق نيكو

 چشم پاک

 داشتن كسب حلال

 راه ندادن دجال(ماهواره) به خانه ها

 مبارزه با ظلم

انتهای پیام