اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل فرهنگ است

 نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت بسیجی” نوشت:

رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی:

دیدار رئیس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی

اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل فرهنگ است

برای فعالیت های فرهنگی، برنامه ریزی ضروری است

نمی توان انتظار داشت که فرهنگ کشور به خودی خود پیش برود.

تهاجم فرهنگی آمریکا که سالها قبل، آن را گوشزد می کردم، عینیات انکارناپذیری یافته است

رصد و شناخت دقیق پدیده های نوظهور تهاجم فرهنگی، ضروری است. 

فرهنگ همواره متکی به حضور مردم است

دانشگاه ها جولانگاه جریان های سیاسی نشودد زیرا جلوی رشد علمی را می گیرد

از بی توجهی به زبان فارسی نگران هستم

شورا به تدوین مبانی علمی و فلسفی تحول علوم انسانی اقدام کند.

Leader.ir

انتهای پیام