دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

من همینم

نوبت شما به نقل از ” سرباز کوچک رهبر ” نوشت: مــــــن همینــــــم . . . بدون آرایش.چهره واقعی ام را به تو نشان میدهم.

chadoriha-mini-46

مــــــن همینــــــم . . . بدون آرایش.چهره واقعی ام را به تو نشان میدهم.

منافق نیستم مثل بعضی ها.

مــن همینـــم . . . بدون کوهان شتر.

تیپم حیوانی نیست.

مـن همینـم . . . بدون کفش پاشنه بلند.

بدون کفش صدادار.

آهسته می آیم و می روم

و تو متوجه نمی شوی.

مـــن همینــم . . . بوی تند ادکلنم

تو را مست نمی کند.

مــن همینــم . . . چادرم مشکی ست.

مشـــکی.

رنگ عشــــق.

عشـــق به خـــدا.

مــن همینـــم…

اعتماد به نفس را خدا به من داده…

زیبـــایی را…

نجـــابت را…

لطـــافت را…