می 20, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سفیر سابق آمریکا در اسرائیل روش جدید سرنگونی نظام اسلامی ایران را اعلام کرد!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “نکته های ناب” نوشت:

افسران - سفیر سابق آمریکا در اسرائیل روش جدید سرنگونی نظام ایران را اعلام کرد!

مارتین ایندیک سقیر سابق آمریکا در اسرائیل:
دیگر وقت آن نیست که دانشجویان را به خیابان ها بکشانیم؛
بلکه باید چادر را از سر زنان برداشت و از این طریق می توان نظام اسلامی ایران را سرنگون کرد.

انتهای پیام